Jan 16, 2018

Hello everyone

2 comments

Edited: Apr 18, 2018

 

 

Có thể nói rằng dê là một linh vật nằm trong top 12 con giáp và mang theo những đặc điểm vô cùng đặc biệt. Nếu giấc mơ của bạn thấy con dê thì bạn cũng nên tìm hiểu về ý nghĩa của những người mang mệnh tuổi dê.

thấy mua một con dê cái thì điềm báo là bạn sắp được phát tài.

Còn nếu bạn mơ thấy một người ôm dê vào lòng thì đó là điềm báo tốt rằng gia đình bạn sẽ có được niềm vui. Hoặc nếu giấc mơ của bạn thấy con dê màu trắng thì minh chứng là bạn sắp có một cuộc tình rất sâu đậm.

Những con số đẹp liên quan tới giấc mơ thấy con dê

Những con số liên quan tới giấc mơ tới dê cũng là điều thu hút được sự quan tâm của khá nhiều người. Vì vậy mà khi bạn mơ thấy dê nói chung thì dãy số đẹp mà bạn nên lưu tâm để đánh lô đề là: 56 – 35 – 15 – 75.

Tùy vào từng hành động trong giấc mơ mà những cặp số liên quan để mang lại may mắn cho gia đình bạn cũng sẽ khác. Nếu bạn mơ thấy 2 con dê thì cặp số 11- 95 hứa hẹn sẽ cho bạn nhiều may mắn đặc biệt.

Còn nếu bạn mơ thấy một đàn dê có thể nghĩ ngay tới cặp số 79 – 67. Nếu bạn mơ thấy bản thân đang cưỡi dê có thể đánh số 16 – 29

 

 

 

 

 

 

 

Feb 12, 2018

Hello, hello. Me too! Let's spread the word :)

 

New Posts
  • i’m fairly new to anodizing niobium and only use the techique as called for with a project. I don’t do this every day as you likely do in your shop. Thus, my TSP and etching solutions may be ”older” than yours at times. I can always make up fresh TSP solution in small quantities and ensure I’m always using fresh solution, but the etchant is more problematic. The way it is packaged I have to make up the whole 1/2 gallon of the 2X concentrate all at one time. (I would make smaller lots if I could divide the dry powder accurately, better yet buy it in smaller units.) I then make up only 1 cup of the 1:1 dilution for a hot etch. After use I always decant it into a heavy polystyrene (?) lidded container for reuse later. I toss this diluted solution if I notice any color tint. Sorry for the long intro ... Because my use is so limited at times, these soultions tend to ”age in place”. Are there any tell-tales to look out for as an early indicator that it is time to use fresher reagents, or explain what I’m seeing when things go differently than expected? Thanks, Rick https://www.reactivemetals.com
  • I'm a new member, nice to meet everyone !!!
  • i’m fairly new to anodizing niobium and only use the techique as called for with a project. I don’t do this every day as you likely do in your shop. Thus, my TSP and etching solutions may be ”older” than yours at times. I can always make up fresh TSP solution in small quantities and ensure I’m always using fresh solution, but the etchant is more problematic. The way it is packaged I have to make up the whole 1/2 gallon of the 2X concentrate all at one time. (I would make smaller lots if I could divide the dry powder accurately, better yet buy it in smaller units.) I then make up only 1 cup of the 1:1 dilution for a hot etch. After use I always decant it into a heavy polystyrene (?) lidded container for reuse later. I toss this diluted solution if I notice any color tint. Sorry for the long intro ... Because my use is so limited at times, these soultions tend to ”age in place”. Are there any tell-tales to look out for as an early indicator that it is time to use fresher reagents, or explain what I’m seeing when things go differently than expected? Thanks, Rick